Adana Mag-Net Marka Danışmanlık Şirketimiz Türk Patent Enstitüsü Marka Ve Patent Vekilliği Siciline kayıtlı Marka Ve Patent Vekilleri ile Sınaî Mülkiyet Hakları (Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin yurtiçi ve uluslararası tescil işlemleri) başta olmak üzere birçok konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Şekli koşullara uygun olarak başvurusu yapılan ve herhangi bir mutlak ret gerekçesi nedeniyle tamamen reddedilmeyen marka tescil başvuruları ilgili Resmi Marka Bülteninde ilan edilirler. İlan süresi 3 aydır. 3 ay sonunda itiraz gelmediği takdirde markanın tescil edilmesine karar verilir. Tescil harcının yatırılmasından sonra Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

adanamarka tescil patent başvurusu

Marka Tescil Başvuru Ücreti, tescil edilecek markanın sınıf adedi sayısına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Detaylı bilgi için Adana marka tescil başvuru merkezi ofisimizi arayıp 0322-235553 veya 05067095515 numaradan bizden bilgi alabilirsiniz.

Başvuru için gereken evraklar

Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için Kimlik fotokopisi
Marka Örneği
Özel Vekâletname (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Hizmet Sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanacaktır)
Başvuru ücreti

Adana Marka Tescil Patent Başvurusu